UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 523

z 26. júna 2003

 

k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

 

Číslo materiálu:

3227/2003

Predkladateľ:

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               aktualizáciu nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,

A.2.               alternatívu „1.b“ dokončenia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest medzi Bratislavou a Košicami s predpokladaným použitím Verejno-súkromného partnerstva (PPP) na vybraných úsekoch D1 a R2;

B.           berie na vedomie

B.1.               návrh výdavkov  na financovanie aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v období rokov 2004-2006,  bez zdrojov z fondov EÚ nasledovne:

 

v roku 2004                                             8,500 mld Sk

           2005                                             9,535 mld Sk

           2006                                             7,500 mld Sk

B.2.               harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania, uvedených v prílohe tohto uznesenia,

B.3.               legislatívnu prípravu na vytvorenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a návrh, že príjmom spoločnosti bude úhrada za užívanie týchto komunikácií, neskôr mýto,

B.4.               zámer dobudovať diaľnicu D1 do roku 2010;

C.          ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

C.1.               predložiť na rokovanie vlády správu o plnení aktualizovaného nového projektu

 

výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

                                                 do 30. júna 2004

C.2.               začať projektovú prípravu rýchlostnej cesty Bratislava – Nové Zámky – Lučenec

1. novembra 2003.

Vykoná:              minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

k uzneseniu vlády

číslo 523/2003

_______________

Harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania

v období  2003-2006

 

                             V roku 2003

Začatie výstavby

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Bratislava Viedenská cesta - Prístavný most

3,9

D1 Behárovce – Branisko

7,8

D1 Svinia – Prešov západ

7,9

D1 Fričovce , obchvat

3,2

D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty

3,0

R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa

4,3

R1 Rudno – Žarnovica

5,2

R1 Nová Baňa – obchvat

5,0

R3 Oravský Podzámok – obchvat

6,4

R1 Nová Baňa – Rudno

3,2

                              

 

Spolu

 

diaľnice

14,8

                              

 

Spolu

 

diaľnice

3,2

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

 

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

7,8

rýchlostné cesty štvorpruhové

5,2

rýchlostné cesty štvorpruhové

12,5

rýchlostné cesty dvojpruhové

6,4

rýchlostné cesty dvojpruhové

 

privádzače

 

privádzače

 

                              

                             V roku 2004

Začatie výstavby

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

 

C.3.               Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Mengusovce – Jánovce

26,3

D3 Čadca – obchvat

6,2

D1 Sverepec – Považská Bystrica

0,5

R1 Budča - Kováčová

2,9

Privádzač  Poprad – Kežmarok

6,1

 

 

D1 Jablonov – Behárovce, úsek Studenec - Behárovce

3,6

 

 

R2 Ožďany – obchvat

6,1

 

 

                              

 

Spolu

 

diaľnice

32,0

                              

 

Spolu

 

diaľnice

 

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

11,9

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

6,2

rýchlostné cesty štvorpruhové

 

rýchlostné cesty štvorpruhové

2,9

rýchlostné cesty dvojpruhové

6,1

rýchlostné cesty dvojpruhové

 

privádzače

6,1

privádzače

 

                              

                             V roku 2005

Začatie výstavby

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Považská Bystrica – Vrtižer

9,3

D1 Bratislava Viedenská cesta – Prístavný most

3,9

D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

13,5

R1 Rudno – Žarnovica

5,2

D1 Hričovské Podhradie – Žilina - Strážov

6,9

Košice, Prešovská – Sečovská, II. etapa

2,8

D1 Višňové - Dubná Skala

8,1

 

 

D3 Svrčinovec - Skalité

11,4

 

 

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie,

17,8

 

 

R4 Svidník – preložka

4,9

 

 

Košice, Prešovská – Sečovská, III. et.

2,3

 

 

D2 Križovatka Stupava juh

 

 

 

                              

 

Spolu

 

diaľnice

29,7

                              

 

Spolu

 

diaľnice

3,9

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

19,5

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

 

rýchlostné cesty štvorpruhové

17,8

rýchlostné cesty štvorpruhové

5,2

rýchlostné cesty dvojpruhové

     4,9

rýchlostné cesty dvojpruhové

 

privádzače

     2,3

privádzače

2,8

 

                             V roku 2006

Začatie výstavby

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Dubná Skala - Turany

16,2

D1 Svinia – Prešov západ

7,9

Privádzač Žilina, Strážov

2,6

D2 Križovatka Stupava juh

 

 

 

D1 Ladce – Sverepec

9,9

 

 

D1 Sverepec – Považská Bystrica

0,5

 

 

D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty

3,0

 

 

R2 Tornaľa – obchvat

11,2

 

 

D1 Jablonov – Behárovce, úsek Studenec - Behárovce

3,6

                              

 

Spolu

 

diaľnice

16,2

                              

 

Spolu

 

diaľnice

21,3

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

 

rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice

3,6

rýchlostné cesty štvorpruhové

 

rýchlostné cesty štvorpruhové

 

rýchlostné cesty dvojpruhové

 

rýchlostné cesty dvojpruhové

11,2

privádzače

2,6

privádzače