VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 603

z 8. septembra 2010

             

k návrhu na ďalšie zverejňovanie zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií

 

Číslo:

34666/2010

Predkladateľ:

predsedníčka vlády

Vláda

A.          ukladá

členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

A.1.               zabezpečiť zverejnenie zmlúv verejného obstarávania v pôsobnosti jednotlivých rezortov a nimi riadených organizácií uzatvorených po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk

                                                 do 31. decembra 2011.

Vykonajú:              členovia vlády

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

 

Uznesenie vlády SR číslo 603/2010                            strana 1