NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z

 

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister kultúry

 

 

Vláda

 

A.               odvoláva

 

              A.1.               Igora Adamca

z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

dňom 13. septembra 2016

 

 

B.              vymenúva

 

              B.1.              Konráda Rigóa

                            do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

                            dňom 14. septembra 2016

                           

 

 

 

 

Vykoná:              predseda vlády