Príloha č. 28

 

Prehľad o počte múzeí a galérií, ktoré dodržiavajú pri vytváraní tlačených informácií k výstavám, expozíciám pravidlá „jasnej“ tlače

 

 

Plnenie nástroja 4.4 (b)

Nástroj 4.4 (b)

Pri vytváraní tlačených informácií (popisky, bulletiny) dodržiavať pravidlá „jasnej“ tlače.

Plnenie nástroja 4.4 (b)

Celkový počet múzeí a galérií

77

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré dodržiavajú pravidlá „jasnej“ tlače

58

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré nepoužívajú pravidlá „jasnej“ tlače

19

Percentuálne vyjadrenie splnenia nástroja 4.4 (b)

75,3 %

 

Plnenie nástroja 4.4 (b) podľa jednotlivých zriaďovateľov múzeí a galérií

Nástroj 4.4 (b)

Pri vytváraní tlačených informácií (popisky, bulletiny) dodržiavať pravidlá „jasnej“ tlače.

Plnenie nástroja 4.4 (b)

ÚOŠS

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Celkový počet múzeí a galérií

10

2

1

1

4

2

1

2

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré dodržiavajú pravidlá „jasnej“ tlače

2 /

3 čiastočne

2

-

-

1

2

1

1

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré nepoužívajú pravidlá „jasnej“ tlače

5

-

1

1

3

-

-

1

VÚC

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj 

Košický samosprávny kraj

 

Celkový počet múzeí a galérií

1

8

4

7

9

6

10

7

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré dodržiavajú pravidlá „jasnej“ tlače

1

8

2 / 1 čiastočne

3 / 4 čiastočne

9

6 čiastočne

10

-

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré nepoužívajú pravidlá „jasnej“ tlače

-

-

1

-

-

-

-

7

Obec

Hlavné mesto SR Bratislava

Celkový počet múzeí a galérií

2

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré dodržiavajú pravidlá „jasnej“ tlače

1 / čiastočne 1

-          z toho počet múzeí a galérií, ktoré nepoužívajú pravidlá „jasnej“ tlače

-