Príloha č. 23

 

Prehľad o počte výstav venovaných významným historickým osobnostiam a udalostiam slovenských dejín a o objeme finančných prostriedkov vynaložených na uvedený účel

 

 

Plnenie nástroja 4.2 (b)

Nástroj 4.2 (b)

Vytvárať podmienky na realizáciu aktivít prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín (napr. výstavy venované pripomínaniu významných výročí).

Plnenie nástroja 4.2 (b)

Celkový počet múzeí a galérií

77

Počet výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín, ktoré boli realizované v období rokov 2013 – I. polrok 2015 

627

Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín   

Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu projektov 

1 017 754 €

-          z toho vlastné zdroje

396 719 €

-          z toho príspevok zo štátneho rozpočtu

91 421 €

-          z toho dotácia Ministerstva kultúry SR

471 023 €

-          z toho štrukturálne fondy EÚ

-

-          z toho iné zdroje (napr. financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu)

58 591 €

 

Plnenie nástroja 4.2 (b) podľa jednotlivých zriaďovateľov múzeí a galérií

Nástroj 4.2 (b)

Vytvárať podmienky na realizáciu aktivít prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín (napr. výstavy venované pripomínaniu významných výročí).

Plnenie nástroja 4.2 (b)

ÚOŠS

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Celkový počet múzeí a galérií

10

2

1

1

4

2

1

2

Počet výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín, ktoré boli realizované v období rokov 2013 – I. polrok 2015 

100

21

0

14

12

4

0

0

Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín

Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu projektov 

467 088 €

 

37 340€

0 €

0 €

7 068 €

19 131 €

0 €

0 €

-        z toho vlastné zdroje

40 456

37 340 €

-

-

5 168€

19 131 €

-

-

-        z toho príspevok zo štátneho rozpočtu

91 421 €

-

-

-

-

-

-

-

-        z toho dotácia Ministerstva kultúry SR

289 690

-

-

-

-

-

-

-

-        z toho štrukturálne fondy EÚ

-

-

-

-

0

-

-

-

-        z toho iné zdroje (napr. financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu)

45 521 €

-

-

-

1 900 €

-

-

-

VÚC

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj 

Košický samosprávny kraj

 

Celkový počet múzeí a galérií

1

8

4

7

9

6

10

7

Počet výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín, ktoré boli realizované v období rokov 2013 – I. polrok 2015 

2

24

8

16

34

19

312

24

Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín

Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu projektov 

2 500 €

16 219 €

7 274 €

2 020 €

31 153 €

8 591 €

279 380 €

9 740 €

-        z toho vlastné zdroje

2 500 €

12 619 €

974 €

2 020 €

22 590 €

8 591 €

224 380 €

5 900 €

-        z toho dotácia Ministerstva kultúry SR

-

3 000 €

6 300 €

-

8 233 €

-

48 200 €

3 400 €

-        z toho štrukturálne fondy EÚ

-

-

-

-

0

-

-

-

-        z toho iné zdroje (napr. financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu)

-

600 €

-

-

330 €

-

6 800 €

440 €

Obec

Hlavné mesto SR Bratislava

Celkový počet múzeí a galérií

2

Počet výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín, ktoré boli realizované v období rokov 2013 – I. polrok 2015 

37

Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu výstav prezentujúcich významné historické osobnosti a udalosti slovenských dejín

Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu projektov 

130 250 €

-        z toho vlastné zdroje

15 050 €

-        z toho dotácia Ministerstva kultúry SR

112 200 €

-        z toho štrukturálne fondy EÚ

-

-        z toho iné zdroje (napr. financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu)

3000 €