Členenie oslovených knižníc podľa zriaďovateľa

 

Ministerstvo kultúry SR:

Slovenská národná knižnica v Martine

Univerzitná knižnica v Bratislave

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

 

Ministerstvo zdravotníctva SR:

Národné centrum zdravotníckych informácií - Slovenská lekárska knižnica Bratislava

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Slovenská pedagogická knižnica

 

Slovenská akadémia vied: Ústredná knižnica SAV

 

Hlavné Mesto Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave

 

Bratislavský samosprávny kraj

Malokarpatská knižnica v Pezinku

 

Trnavský samosprávny kraj

Galantská knižnica, Galanta

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Záhorská knižnica v Senici

Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda

 

Nitriansky samosprávny kraj

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Tekovská knižnica v Leviciach

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

 

Banskobystrický samosprávny kraj

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Novohradská knižnica v Lučenci

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

 

Žilinský samosprávny kraj

Krajská knižnica v Žiline

Kysucká knižnica v Čadci

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Turčianska knižnica v Martine

 

Prešovský samosprávny kraj

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Vihorlatská knižnica v Humennom

Podtatranská knižnica v Poprade

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 

Košický samosprávny kraj

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves

Zemplínska knižnica v Trebišove

 

Spolu: 47 knižníc

 

Členenie oslovených knižníc podľa typu knižnice a územnej pôsobnosti

 

Slovenská národná knižnica v Martine

 

Vedecké knižnice

Univerzitná knižnica v Bratislave

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Národné centrum zdravotníckych informácií - Slovenská lekárska knižnica Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR

Slovenská pedagogická knižnica

Ústredná knižnica SAV

 

Špeciálna knižnica

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

 

Verejné knižnice

 

Regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Krajská knižnica v Žiline

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

 

Regionálne knižnice

 

Trnavský samosprávny kraj

Galantská knižnica, Galanta

Záhorská knižnica v Senici

Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda

 

Nitriansky samosprávny kraj

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Tekovská knižnica v Leviciach

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Považská knižnica v Považskej Bystrici

 

Banskobystrický samosprávny kraj

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Novohradská knižnica v Lučenci

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

 

Žilinský samosprávny kraj

Kysucká knižnica v Čadci

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Turčianska knižnica v Martine

 

Prešovský samosprávny kraj

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Vihorlatská knižnica v Humennom

Podtatranská knižnica v Poprade

Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 

Košický samosprávny kraj

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves

Zemplínska knižnica v Trebišove

 

Mestská knižnica

Hlavné Mesto Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave