Návrh

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa...................... prerokovala Správu o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie.