ministerstvo školstva

slovenskej republiky

 

Číslo: CD-2006-18198/42558-1:11

 

Materiál na rokovanie vlády SR

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                               

 

Návrh

Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

 

 

 

Podnet:                                                                                    Obsah materiálu:

Plán práce vlády SR na rok 2007                                      1.  Návrh uznesenia vlády SR                                    Národný program reforiem SR na roky                            2.  Predkladacia správa

2006 – 2008                                                              3.  Stratégia popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

              4. Doložka vplyvov

5. Vyhodnotenie medzirezortného  

     pripomienkového konania

6. Návrh komuniké

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

 

Ján Mikolaj

podpredseda vlády Slovenskej republiky

a minister školstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, január 2007