Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

Číslo: 12982/2012-SCDPKIP/z.24347-M             

 

 

Materiál na rokovanie

vlády SR

 

 

 

 

Návrh

 

zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

­­­­­­­­­­­

 

Podnet:                                                                                                         Obsah materiálu:

úloha B.1 z uznesenia vlády SR                            

č. 149 z 27. apríla 2012                                                                   1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Vlastný materiál

4. Dôvodová správa

5. Doložka vybraných vplyvov

6. Tabuľka zhody

7. Návrh komuniké

8. Vyhodnotenie MPK

 

 

 

 

 

             

Predkladá:

 

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Bratislava jún 2012