Program
136. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. január 2019, 10:00 h
v budove Okresného úradu Levoča, Nám. Majstra Pavla 59, Levoča

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 136. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.01.2019, 09:55:25)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Levoča a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-594/2019
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Prizvaný/í: Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Košiciach
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Adela Kočišová, prednostka Okresného úradu Levoča
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie, člen Výboru pre rozvoj okresu Levoča
Veronika Mlynárová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, člen Výboru pre rozvoj okresu Levoča
Ondrej Hovančík, starosta obce Dúbrava, predseda mikroregiónu Spišský hrad-Podbanisko, člen Výboru pre rozvoj okresu Levoča
Mária Novotná, riaditeľka Slovenského národného múzea - Spišské Múzeum Levoča
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Lukša, koordinátor pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja
František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Štefan Vrábeľ, predseda Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Spišské Podhradie
Štefan Szidor, člen predstavenstva Serviskomfort, a.s., Prešov
Ján Mucha, konateľ, Euro Kameň, s.r.o., Spišské Podhradie
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 24/2019