Program
135. schôdze vlády Slovenskej republiky
16. január 2019, 14:00 h
v budove Kaštieľa, Kpt. Nálepku 136/71, Snina

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 135. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.01.2019, 09:55:20)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Snina a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-595/2019
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Prizvaný/í: Daniela Galandová, primátorka mesta Snina
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Michal Vohar, prednosta Okresného úradu v Snine
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Monika Chomová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Lukša, koordinátor pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja
Daniel Roško, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné
Ján Vajda, predseda ZMOS, Sninský región a starosta obce Belá nad Cirochou
Ladislav Ladomirjak, predseda Spoločenstva obcí mikroregiónu Uličskej doliny a starosta obce Zboj
Nadežda Sirková, predsedníčka Miestnej akčnej skupiny Poloniny, starostka obce Ubľa a poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja
Štefan Szidor, predseda dozornej rady ZVS Holding a.s., Dubnica nad Váhom
Michal Čabiňak, generálny riaditeľ UNEX a.s., výkonný riaditeľ výrobného závodu UNEX Slovakia a.s., Snina
Pavol Čahoj, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti ZVS Holding a.s., Dubnica nad Váhom, prevádzka ZVS Holding Snina
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 22/2019

2. Návrh na podpis Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severného Macedónska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-929/2019
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 23/2019