Program
131. schôdze vlády Slovenskej republiky
5. december 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 131. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.12.2018, 11:32:52)1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36763/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie
Č. uznesenia: 545/2018

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40992/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 547/2018

4. Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2018-2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40843/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 548/2018

5. Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedníčkou vlády Srbskej republiky Anou Brnabić v Slovenskej republike, 10. – 11.12.2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41168/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 549/2018

6. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41167/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 550/2018

7. Návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41005/2018
Predkladá: predsedníčka Súdnej rady SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 551/2018

8. Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1492/2018 prijatého na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41543/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 552/2018

9. Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2016 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41413/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 553/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o plánovanom rozšírení mandátu Exportno-importnej banky SR na využívanie zdrojov v rámci Externého investičného plánu EÚ Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40782/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40838/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie