Program
126. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. október 2018, 10:00 h
v budove Radnice, Námestie baníkov 16/32, 048 01 Rožňava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 126. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 08.11.2018, 10:02:50)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36156/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava
Peter Pamula, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Ján Babič, prednosta Okresného úradu Rožňava
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu Košice
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Juraj Leško, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach
Monika Šeďová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Pavol Bečarik, prednosta Okresného úradu Spišská Nová Ves
Štefan Bašták, starosta obce Slavošovce
Ján Vieloha, starosta obce Nižná Slaná
Róbert Anna, starosta obce Lipovník
Tibor Balázs, starosta obce Gemerská Hôrka
Matej Puzder, koordinátor akčných plánov najmenej rozvinutých okresov Košického kraja
Arpád Kavečanky, riaditeľ Koordinačného centra Rožňava
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 490/2018