Program
125. a 127. schôdze vlády Slovenskej republiky
23. október 2018, 10:00 h
v budove Strednej odbornej školy, Garbiarska 512/1, 060 01 Kežmarok o 10:00, v budove Obecného úradu Tatranská Javorina 33, 059 56, Tatranská Javorina o 17:00

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 125. a 127. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.11.2018, 11:44:06)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa a zmena uznesenia vlády SR č. 423 z 18. septembra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36155/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, člen Výboru regiónov v Bruseli
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Veronika Havírová, prednostka Okresného úradu Kežmarok
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Ján Sýkora, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Ján Kurňava, prednosta Spišská Stará Ves, zastupujúci primátora Spišská Stará Ves
Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest
Peter Gaži, námestník riaditeľa, Štátne lesy TANAP-u
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Lukša, koordinátor pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja
Štefan Szidor, poslanec a člen mestskej rady Prešov
Milan Gacík, riaditeľ Centra regionálneho rozvoja okresu Kežmarok
Peter Štefaňák, projektový manažér Centra regionálneho rozvoja okresu Kežmarok
Janka Gantnerová, riaditeľka hotela Club Kežmarok
Branislav Labuda, riaditeľ Hengstler s. r. o., Kežmarok
Ľubomír Valčuha, riaditeľ Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok
Rudolf Svrčina, riaditeľ Deltrian, s. r. o., Kežmarok
Peter Výrostek, predseda predstavenstva Zastrova, a. s., Spišská Stará Ves
Martin Heveri, manažér ľudských zdrojov, spoločnosť MUBEA
Vladimír Baran, predseda Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok
Milan Krajanec, riaditeľ AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá
František Hamráček, riaditeľ Dunajec, s. r. o., Spišská Stará Ves
Jozef Hrivko, riaditeľ Pienspoltravel, s. r. o., Červený Kláštor
Juraj Švedlár, odborný pracovník kultúry, vedúci folklórnych súborov, Kežmarok
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 487/2018

2. Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32233/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Súhlas s pripomienkami
Č. uznesenia: 488/2018

3. Návrh na poskytnutie dotácie na riešenie nepriaznivej situácie v meste Vysoké Tatry a okolí Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36833/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 489/2018