Program
124. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. október 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 124. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 08.11.2018, 12:55:01)2. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34559/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 478/2018

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33230/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 480/2018

6. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35170/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 482/2018

8. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35781/2018
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 484/2018

9. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35506/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 485/2018

Utajovaný materiál:


I. Informácia o hodnotení obranných spôsobilostí Slovenskej republiky v rámci procesu obranného plánovania NATO 2017/2018 Č. m.: V-327/2018
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

II. Návrh Zmeny a doplnenia Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-300/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 486/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35434/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie