Program
122. schôdze vlády Slovenskej republiky
4. október 2018, 10:00 h
v budove Obecného úradu Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 122. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.10.2018, 09:52:12)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33755/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Milan Örmezey, starosta obce Lekárovce, predseda Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom
Pavol Džurina, primátor mesta Sobrance
Boleslav Lešo, prednosta Okresného úradu Sobrance
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Juraj Leško, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 451/2018

2. Riešenie krízovej situácie v obci Lekárovce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34291/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Ústny návrh
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 452/2018