Program
121. schôdze vlády Slovenskej republiky
3. október 2018, 14:00 h
v budove Obecného úradu Ploské, 044 44 Ploské 74

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 121. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 23.10.2018, 09:14:10)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Košice - okolie a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33756/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: František Petro, starosta obce Ploské
Eduard Adamčík, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Peter Pamula, poslanec Národnej rady SR
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Juraj Leško, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach
Denisa Vargová Lukáčová, prednostka Okresného úradu Košice - okolie
Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice
Valéria Flachbartová, primátorka mesta Medzev, členka Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Jozef Fedorčák, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Pavol Mutafov, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Miloš Mihok, zástupca Centra regionálneho rozvoja, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Michal Rečka, zástupca Regionálneho združenia miest a obcí Košice - okolie, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Ladislav Molnár, zástupca Miestnej akčnej skupiny Bodva, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Norbert Krušinský, zástupca agrosektoru, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Robert Gáspár, riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 449/2018