Program
118. schôdze vlády Slovenskej republiky
12. september 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 118. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 01.10.2018, 09:18:29)1. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu riaditeľa Správnej rady Európskeho mechanizmu pre stabilitu za Slovenskú republiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30522/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 411/2018

2. Návrh Národného investičného plánu SR na roky 2018 – 2030 pilotná verzia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28914/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 412/2018

3. Návrh na odvolanie členov a menovanie podpredsedu a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, návrh dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31339/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 413/2018

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31338/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 416/2018

8. Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31387/2018
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 417/2018

9. Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30627/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 418/2018

10. Návrh na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31524/2018
Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 419/2018

11. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29515/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 420/2018

12. Návrh na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31525/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 421/2018

13. Informácia o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy v programovom období 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31177/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 422/2018