Program
115. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. júl 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 115. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 24.08.2018, 10:14:25)1. Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23608/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Rokovanie prerušené

2. Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23619/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 308/2018

3. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23615/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 309/2018

5. Ďalší postup v prejudiciálnom konaní Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23613/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 311/2018

6. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23395/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

7. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23398/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

8. Informácia o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v programovom období 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24076/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vypustený

9. Návrh na vymenovanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23947/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 312/2018

10. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Etiópia, Addis Abeba 3. – 7. 9. 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23525/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 313/2018

11. Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23447/2018
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

16. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23896/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 318/2018

18. Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24607/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 320/2018

19. Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24258/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií, minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 321/2018

20. Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24249/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 322/2018

21. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24181/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 323/2018

22. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24182/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 324/2018

23. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24183/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 325/2018

24. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24184/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 326/2018

25. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24185/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 327/2018

26. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24186/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 328/2018

27. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018 – 2047 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24188/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 329/2018

28. Návrh na zmeny v zložení slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24332/2018
Predkladá: ministerka vnútra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 330/2018

29. Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24300/2018
Predkladá: ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 331/2018

31. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť EMI-Sabinov s. r. o., IČO: 46 726 608, na realizáciu investičného zámeru v Sabinove Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24294/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 333/2018

33. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s. r. o., IČO: 48 046 434, na realizáciu investičného zámeru v Prievidzi Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24292/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 335/2018

34. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Neuman Aluminium PWG s. r. o., IČO: 48 162 949, na realizáciu investičného zámeru v Žarnovici Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24293/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 336/2018

35. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Mubea Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 51 659 719, na realizáciu investičného zámeru v Kežmarku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24296/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 337/2018

36. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Vigour SK s. r. o., IČO: 36 773 417, na realizáciu investičného zámeru v Prešove Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24297/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 338/2018

38. Návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24484/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 340/2018

39. Návrh na poskytnutie dotácie na dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24290/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 341/2018

40. Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23910/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 342/2018

41. Návrh na obstaranie nových taktických stíhacích lietadiel I. časť – neutajovaná Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24491/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 343/2018

42. Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 3.0) - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24464/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 344/2018

43. Návrh Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24609/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 345/2018

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-226/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 346/2018

II. Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-203/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 347/2018

III. Informácia o aktuálnom stave projektu dostavby EMO 3,4 a finančnej situácii v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-232/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 348/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu plnenia Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23623/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23648/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23396/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23647/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Hodnotiaca správa o účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23496/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23811/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23269/2018
Predkladá: predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23266/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2017 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23262/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23263/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23666/2018
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2017 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23667/2018
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

m. Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23668/2018
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23307/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2017 a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23308/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23309/2018
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie