Program
113. schôdze vlády Slovenskej republiky
3. júl 2018, 14:00 h
v budove Mestského úradu Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 113. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 30.07.2018, 11:30:28)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23853/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Vladislav Višňovský, primátor mesta Medzilaborce, člen výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Ľuboš Martinák, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Štefan Szidor, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov, člen Mestskej rady mesta Prešov
Valentína Burcáková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, členka výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce
Peter Vataha, zástupca prednostu Okresného úradu v Medzilaborciach
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Adrian Kaliňak, predseda MAS LABOREC, o. z., poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce
Martin Cubjak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Monika Rohaľová, starostka obce Volica, členka výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce
Milan Čeremeta, starosta obce Roškovce
Vladimír Bajaj, starosta obce Krásny Brod
Alexander Černega, konateľ Pasienkovej spoločnosti Borov, s. r. o., člen výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce
Dagmar Hučková, riaditeľka Sv. Nikolaj, n. o., Medzilaborce, členka výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce, poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce
Ľubomír Ondrašik, zástupca lekárskej komory, člen výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce
Vladislav Kvaska, zástupca riaditeľky Strednej odbornej školy Andyho Warhola, Medzilaborce, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce
Dušan Papiak, riaditeľ EUROTREND, n. o., Medzilaborce, člen výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce
Ľubomír Hnatko, konateľ STROJLAB, s. r. o., Medzilaborce
Ivan Hriseňko, riaditeľ pobočky PANEP, s. r. o., Medzilaborce
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 305/2018

2. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23609/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 306/2018