Program
112. schôdze vlády Slovenskej republiky
27. jún 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 112. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.07.2018, 09:50:42)1. Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7) - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22705/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 295/2018

3. Základné pozície delegácie SR na samite NATO v Bruseli (11. a 12. júla 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22983/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 297/2018

4. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22951/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 298/2018

5. Návrh Plánu obnovy relevantných budov 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22943/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 299/2018

6. Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23250/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 300/2018

8. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23287/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 302/2018

10. Návrh na odvolanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23412/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 304/2018Materiál pre informáciu:


b. Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22988/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o stave procesu zadávania zákazky na projekt EDUNET_SK Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-23414/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie