Program
110. schôdze vlády Slovenskej republiky
13. jún 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 110. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.06.2018, 14:06:43)1. Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21586/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 273/2018

2. Informácia o aktuálnom stave vodných stavieb Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., vo vzťahu na technicko bezpečnostný dohľad Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20703/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Rokovanie prerušené

3. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21575/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 274/2018

4. Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21872/2018
Predkladá: minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 275/2018

5. Návrh účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na stretnutí predsedov vlád krajín V4+Rakúska (Maďarsko, 21. júna 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21814/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 276/2018

6. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby na účel umiestnenia Stálej misie pri OSN a Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21724/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 277/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch Samitu EÚ - západný Balkán v dňoch 16.-17. mája 2018 v Sofii Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21574/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o mládeži 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18786/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie