Program
108. schôdze vlády Slovenskej republiky
31. máj 2018, 10:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Nám. A. H. Škultétyho 4, 990 01 Veľký Krtíš

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 108. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 11.06.2018, 13:56:10)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20114/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš, člen výboru NRO
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Ďurica, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Peter Bedlovič, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Štefan Šurka, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
Jozef Cuper, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš, tajomník rady NRO
Ondrej Kollár, poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja
Mirko Trojčák, poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja
Erika Kušická, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, členka výboru NRO
Michaela Činčurová, vedúca odboru živnostenského podnikania, Okresný úrad Veľký Krtíš
Ľubomír Haško, člen komisie Banskobystrického samosprávneho kraja pre školstvo a šport
Vojtech Ádám, starosta obce Čeláre
Dušan Mališ, starosta obce Dolná Strehová
Viktor Lestyánszky, starosta obce Ipeľské Predmostie
Pavol Suchánsky, starosta obce Kiarov
Alžbeta Grešinová, starostka obce Koláre
Jozef Vízi, starosta obce Olováry
Denisa Árvayová, starostka obce Slovenské Ďarmoty, členka výboru NRO
Marta Kálovcová, starostka obce Sklabiná
Tibor Dimík, starosta obce Širakov
Miroslav Kalmár, starosta obce Závada
Mária Lőrinz, riaditeľka Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o., členka výboru NRO
Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľa Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o., Veľký Krtíš
Mária Žišková, členka výboru NRO, riaditeľka SOŠ Modrý Kameň
Erika Sujová, členka výboru NRO
Štefan Tóth, člen výboru NRO
Jozef Šaranko, člen výboru NRO
Ján Drugda, samostatne zárobkovo činná osoba
Jozef Galbavý, samostatne zárobkovo činná osoba
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 258/2018

2. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19601/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 259/2018