Program
107. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. máj 2018, 14:00 h
v budove Mestského úradu Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 107. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 11.06.2018, 13:40:12)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20112/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Prizvaní k bodom 1. a 2.
Attila Agócs, primátor mesta Fiľakovo, člen Výboru pre rozvoj okresu Lučenec
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Milan Ďurica, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Peter Bedlovič, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Štefan Šurka, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu Lučenec, predseda Výboru pre rozvoj okresu Lučenec
Pavel Gavalec, prednosta Okresného úradu Poltár
Ján Chromek, poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja a starosta obce Kokava nad Rimavicou
Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, členka Výboru pre rozvoj okresu Lučenec
Pavel Gavalec, primátor mesta Poltár
Miroslav Čičmanec, starosta obce Mládzovo
Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce, člen Výboru pre rozvoj okresu Lučenec
Zuzana Šmatlíková, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Poltár
Jozef Žilík, riaditeľ Správy povodia horného Ipľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Eva Balážová, členka Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Vladimír Mužila, člen Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, riaditeľ spoločnosti a podpredseda predstavenstva AGRO CS
Attila Varga, člen Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, riaditeľ Strednej odbornej školy - Szakközépiskola Fiľakovo
Milan Šebian, člen Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, riaditeľ Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy Lučenec
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 256/2018

2. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Poltár a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20113/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 257/2018