Program
105. schôdze vlády Slovenskej republiky
16. máj 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 105. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 08.06.2018, 14:54:45)1. Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16135/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Rokovanie prerušené

2. Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv - Informatívny materiál – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17433/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 223/2018

5. Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16977/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 226/2018

7. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17717/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 228/2018

8. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na Samite EÚ - západný Balkán 16.-17. mája 2018 v Sofii Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17395/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 229/2018

9. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17398/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 230/2018

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17410/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 231/2018

11. Návrh účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2018 (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. – 16. 11. 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17264/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 232/2018

12. Návrh záväzného plánu výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Sabinov a jeho finančné zabezpečenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17449/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 233/2018

13. Návrh na vymenovanie plk. Ing. Milana Ivana, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, do hodnosti generála Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17638/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 234/2018

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-150/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 237/2018

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-151/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 238/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o návrhu možného riešenia prevodu nehnuteľného majetku štátu v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky do vlastníctva Mesta Sabinov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17064/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia zo 111. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17242/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie