Program
103. schôdze vlády Slovenskej republiky
4. máj 2018, 10:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 103. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.05.2018, 15:32:15)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16204/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu
Rastislav Petrovič, prednosta Okresného úradu Trebišov
Karol Pataky, primátor mesta Kráľovský Chlmec
Mikuláš Levkut, starosta obce Veľaty
Peter Rico, riaditeľ ÚPSVaR Trebišov
Matej Puzder, riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja v okrese Trebišov, n. o., Trebišov
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 205/2018