Program
102. schôdze vlády Slovenskej republiky
3. máj 2018, 15:00 h
v budove Mestského domu kultúry, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 102. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.05.2018, 15:32:17)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16205/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Milan Tkáč, zástupca primátora mesta Vranov nad Topľou
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Jozef Baran, riaditeľ ÚPSVaR Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
Ján Krišanda, podpredseda Rady športu Ministerstva školstva SR
Štefan Szidor, člen Mestskej rady mesta Prešov
Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Štefan Hreha, riaditeľ Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou
Ľubomír Tóth, riaditeľ Strednej odbornej školy A. Dubčeka Vranov nad Topľou
Ján Ďurian, prezident spoločnosti a majiteľ BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce
Stanislav Obický, majiteľ SESO, s. r. o., poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Renáta Vagaská, konateľka Boonex, s. r. o., Merník (zástupkyňa poľnohospodárov)
Silvia Manduľáková, konateľka hotela Zelená Lagúna, s. r. o., členka rady oblastnej organizácie CR Horný Zemplín a Horný Šariš
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 204/2018