Program
101. schôdze vlády Slovenskej republiky
25. apríl 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 101. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 10.05.2018, 09:08:41)3. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15299/2018
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 193/2018

4. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15209/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 194/2018

8. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15434/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 197/2018

9. Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15572/2018
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 199/2018

10. Návrh na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15568/2018
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 200/2018

11. Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15671/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 198/2018

12. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15547/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 201/2018

13. Program stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15545/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 202/2018

14. Návrh na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15672/2018
Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 203/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14632/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14774/2018
Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14793/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15073/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie