Program
98. schôdze vlády Slovenskej republiky
5. apríl 2018, 10:00 h
v budove Obecného úradu Prakovce, 055 62 Prakovce 333

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 98. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 20.04.2018, 14:26:35)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13278/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, podpredseda vlády a minister financií
Prizvaný/í: Pavol Lukáš, starosta obce Prakovce
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
Dušan Tomaško, primátor mesta Gelnica, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Antonín Cicoň, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Imrich Macko, prednosta Okresného úradu Gelnica, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Pavol Bečarik, prednosta Okresného úradu Spišská Nová Ves
Jozef Lazar, prednosta Okresného úradu Košice
Lea Grečková, zástupkyňa primátora mesta Spišská Nová Ves
Blanka Vargová, starostka obce Helcmanovce
Dušan Daniel, starosta obce Nálepkovo
Igor Petrik, starosta obce Margecany, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Róbert Grega, Technická univerzita Košice
Michal Kiššák, predseda Spišskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dušan Kluknavský, riaditeľ Strednej odbornej školy Prakovce
Michal Zákutný, občiansky aktivista Kojšov
Julianna Orbán Máté, členka Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Václav Fabrici, Obec Kluknava, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Jana Tóthová, MAS Hnilec, členka Rady pre rozvoj okresu Gelnica
František Vindt, Obec Prakovce, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Viliam Mjartan, MAS Hnilec, člen Rady pre rozvoj okresu Gelnica
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 140/2018

2. Návrh na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12958/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 141/2018

3. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Českej republike, 11.4.2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12983/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 142/2018