Program
97. schôdze vlády Slovenskej republiky
4. apríl 2018, 15:00 h
v budove Mestského úradu Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 97. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 20.04.2018, 14:26:36)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13242/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, podpredseda vlády a minister financií
Prizvaný/í: Peter Molčan, primátor mesta Sabinov
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Jan Baňas, prednosta Okresného úradu Sabinov
Štefan Szidor, člen Mestskej rady mesta Prešov
Ján Krišanda, podpredseda Rady športu Ministerstva školstva SR
Alena Krištofíková, riaditeľka ÚPSVaR Prešov
Ladislav Hoz, riaditeľ Centra manažmentu regionálneho rozvoja, n. o.
Štefan Mathé, ODEVA spol. s. r. o., Lipany
Marián Mizerák, STAV-MAJO, s. r. o., Lipany
František Onderčo, REMOPEL, s. r. o., Sabinov
Ľubomír Vybošťok, MILKAGRO, s. r. o.
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 139/2018