Program
94. a 95. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. marec 2018, 09:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava o 9:00 h a 12:00 h

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 94. a 95. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 28.03.2018, 14:48:47)1. Návrh na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11816/2018
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 118/2018

1*. Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11980/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Rokovanie o 12:00 h
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 119/2018