Program
93. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. marec 2018, 14:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 93. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.03.2018, 13:44:40)1. Návrh na podanie demisie vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11148/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 117/2018