Program
92. schôdze vlády Slovenskej republiky
14. marec 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 92. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.03.2018, 13:52:11)1. Návrh podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10811/2018
Predkladá: predseda vlády
Prizvaný/í: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 108/2018

2. Ďalší postup v súvislosti s rozhodnutím Všeobecného súdu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10433/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 109/2018

3. H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10572/2018
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 110/2018

4. Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10418/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 111/2018

5. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10816/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 112/2018

9. Vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Levice a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Levice Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10941/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 116/2018Materiál pre informáciu:


a. Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10338/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10416/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie