Program
91. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. marec 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 91. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.03.2018, 09:40:25)2. Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8068/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 103/2018

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 25.835) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7362/2018
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 104/2018

5. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8687/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 106/2017

6. Návrh na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 507 z 9. novembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7215/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 107/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania 11. ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7328/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o stave realizácie Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7796/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie