Program
90. schôdze vlády Slovenskej republiky
26. február 2018, 13:00 h
na Mestskom úrade Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 90. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 07.03.2018, 15:11:51)1. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7407/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, minister financií
Prizvaný/í: Michal Bagačka, poslanec Národnej rady SR, primátor mesta Hnúšťa, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Csaba Csízi, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota, tajomník Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Andrea Žiaková, prednostka Okresného úradu Žiar nad Hronom
Peter Mináč, primátor mesta Tisovec, predseda ZMOGaM, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Ivan Hazucha, poslanec Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota
Gabriel Mihályi, starosta obce Jesenské, predseda MAS CEROVINA, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Marián Habovčík, starosta obce Lenka, predseda Združenia obcí Mikroregión pri Slanej
Andrej Boros, riaditeľ CEROGEMA, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
František Tóth, predseda GPPK Rimavská Sobota, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Miroslava Vargová, manažér MAS MALOHONT, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Radovan Ceglédy, OZ Naša Sobota, člen Rady pre rozvoj NRO Rimavská Sobota
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 96/2018

2. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7381/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami

3. Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1595/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 97/2018