Program
88. schôdze vlády Slovenskej republiky
14. február 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 88. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.03.2018, 10:35:34)3. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ dňa 23. februára 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5603/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 79/2018

4. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5812/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 80/2018

5. Informácia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledkoch kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5593/2018
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

6. Informácia o prevode správy obchodného podielu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6163/2018
Predkladá: minister hospodárstva, minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomieMateriál pre informáciu: