Program
87. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. február 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 87. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.02.2018, 09:39:02)2. Návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-4031/2018
Predkladá: predsedníčka Súdnej rady SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 74/2018

3. Návrh na vymenovanie člena a členky Súdnej rady Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5322/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 75/2018

4. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na zabezpečenie koordinácie systému prevencie násilia na ženách a domáceho násilia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5371/2018
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 76/2018

5. Informácia o stave čerpania a implementácie EŠIF Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5505/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 77/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 108. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. januára 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5230/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie