Program
86. schôdze vlády Slovenskej republiky
31. január 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 86. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 07.06.2018, 09:29:17)5. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2497/2018
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 62/2018

6. Návrh na poverenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať čestné štátne tituly v oblasti športu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2678/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 63/2018

7. Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3044/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 64/2018

10. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3264/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 67/2018

11. Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3533/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 68/2018

12. Návrh na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-54124/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 69/2018

14. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Košice na projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3931/2018
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 71/2018

15. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Múzeum židovskej kultúry v Seredi Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3930/2018
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 72/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a zasadnutia Európskej rady (čl. 50) v dňoch 14.-15. decembra 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3267/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 39. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO, Paríž 30.10. – 14.11. 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3054/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. polroku 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3068/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie