Program
85. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. január 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 85. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 02.02.2018, 13:08:59)2. Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1889/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 30/2018

3. Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1864/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 31/2018

4. RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53681/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 32/2018

5. Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-54204/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 33/2018

6. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2061/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 34/2018

10. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s., IČO 36 707 341, na realizáciu investičného zámeru v Leviciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2269/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 38/2018

11. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Optotune Slovakia s.r.o., IČO: 50 886 240, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Trnava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2271/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 39/2018

12. Návrh na uzavretie Ujednania generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a vlády Slovenskej republiky: Záväzok k odstráneniu sexuálneho vykorisťovania a zneužívania Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2072/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 40/2018

13. Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-487/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 41/2018

14. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2221/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 42/2018

15. Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany – plynofikácia a zateplenie budov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1990/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 43/2018

16. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2729/2018
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 44/2018

Utajovaný materiál:


I. Návrh koncepcie mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-489/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 45/2018

II. Zoznam opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie (verzia 2017) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-20/2018
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 46/2018

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-4/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 47/2018

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-5/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 48/2018

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-6/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 49/2018

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-7/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 50/2018

VII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-8/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 51/2018

VIII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-9/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 52/2018

IX. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-10/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 53/2018

X. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-11/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 54/2018

XI. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-24/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 55/2018

XII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-25/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 56/2018

XIII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-26/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 57/2018

XIV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-27/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 58/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1851/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie