Program
84. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. január 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 84. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 24.01.2018, 13:10:42)2. Koordinácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-733/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 19/2018

8. Návrh východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1095/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 25/2018

9. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1228/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 26/2018

10. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1230/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 27/2018Materiál pre informáciu:


a. Správa o realizácii priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1241/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie