Program
80. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky
5. december 2017, 11:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 80. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 29.12.2017, 09:04:57)