Program
77. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. november 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 77. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.12.2017, 12:52:46)2. Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48217/2017
Predkladá: minister životného prostredia, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 528/2017

4. Návrh projektu Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48670/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 530/2017

5. Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 4. - 6. decembra 2017, Nairobi, Keňa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48726/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 531/2017

6. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48750/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 532/2017

7. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49238/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 533/2017

8. Zdôvodnenie výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49234/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 534/2017

Utajovaný materiál:


Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Rade Európy dňa 18. 10. 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48279/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a zasadnutia Európskej rady (čl. 50) v dňoch 19.-20. októbra 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48278/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie