Program
75. schôdze vlády Slovenskej republiky
25. október 2017, 10:00 h
v administratívnej budove Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 75. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 30.10.2017, 09:36:26)1. Informácia na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46470/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Prizvaný/í: Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava
Stanislav Fialík, splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 490/2017

2. Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45618/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 491/2017

4. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46094/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 493/2017

5. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46626/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 494/2017

6. Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46210/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 495/2017

7. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46639/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 496/2017