Program
74. schôdze vlády Slovenskej republiky
18. október 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 74. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.10.2017, 15:08:07)1. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 19.-20. októbra 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44703/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 486/2017

2. Návrh na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44974/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 487/2017

5. Návrh Dodatku č. 4 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45696/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 489/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch 40. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme 3. - 8. júla 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45303/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 61. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45345/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie