Program
73. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. október 2017, 12:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 73. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.11.2017, 14:21:09)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42394/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 467/2017

2. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43817/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2017

3. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43632/2017
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 469/2017

4. Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42915/2017
Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 470/2017

5. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44314/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 471/2017

6. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad na roky 2019 a 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44159/2017
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 472/2017

9. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 39. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž 30.10. – 14.11. 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44281/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 475/2017

10. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44283/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 476/2017

12. Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44989/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 478/2017

13. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44987/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 479/2017

14. Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2018 až 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44852/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í: JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 480/2017

15. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44666/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 481/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2018 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-381/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 482/2017

II. Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a návrh limitu počtu zamestnancov na rok 2018 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-384/2017
Predkladá: minister financií
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 483/2017

III. Informácia a návrh postupu v súdnych konaniach vedených voči Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-396/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 484/2017

Materiál pre informáciu:


a. Analýza zavedenia systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44459/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie