Program
72. schôdze vlády Slovenskej republiky
4. október 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 72. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.10.2017, 10:36:48)1. Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2018 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43253/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 454/2017

2. Poštová politika do roku 2021 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42926/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 455/2017

4. Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42988/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 457/2017

5. Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43622/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

6. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43561/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 458/2017

7. Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43609/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 459/2017

8. Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43626/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 460/2017

9. Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43627/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 461/2017

10. Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43566/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 462/2017

12. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44143/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 464/2017

13. Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Hlohovec Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43863/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 465/2017

14. Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44141/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 466/2017

Utajovaný materiál:


I. Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR Č. m.: UV-V-374/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

II. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 Č. m.: UV-V-372/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

Materiál pre informáciu:


a. Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42986/2017
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43549/2017
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie