Program
67. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. august 2017, 09:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 67. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 06.09.2017, 12:13:15)1. Návrh na verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38982/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Helena Polónyi, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Peter Kubovič, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Martin Hasay, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Miroslav Hlivák, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Matej Sliška, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Matúš Džuppa, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Ingrid Šikulajová, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Elena Sivová, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Zita Táborská, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Materiál: Vzatý na vedomie

2. Návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38984/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 388/2017

3. Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39055/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 389/2017

4. Návrh revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39884/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 390/2017