Program
59. schôdze vlády Slovenskej republiky
17. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 59. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.05.2017, 16:31:26)1. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Č. m.: UV-/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Vzatý na vedomie

2. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v spoločných povodiach a na hraničných vodách Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19379/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vypustený

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19588/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 234/2017

4. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2016 do konca decembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19592/2017
Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 235/2017

6. Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19028/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 237/2017

7. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19599/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 238/2017

8. Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19201/2017
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 239/2017

9. Návrh príspevku Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19992/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 240/2017

10. Návrh príspevku Slovenskej republiky pre ENHANCED FORWARD PRESENCE Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20023/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 241/2017

11. Návrh na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo vojenskom priestore letiska v Prešove Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20247/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 242/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-190/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 243/2017

Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 99. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. apríla 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19231/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15245/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19202/2017
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Ročná účtová závierka Ústavu pamäti národa za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19610/2017
Predkladá: predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie