Program
58. schôdze vlády Slovenskej republiky
10. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 58. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.05.2017, 12:40:44)4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19020/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 228/2017

5. Návrh na odvolanie prednostu a vymenovanie prednostky Okresného úradu Levoča Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18883/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 229/2017

6. Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18249/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 230/2017

8. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18843/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 232/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 29. apríla 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18873/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie