Program
57. schôdze vlády Slovenskej republiky
3. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 57. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 26.05.2017, 10:22:50)3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18014/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 209/2017

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18010/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 210/2017

5. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 106. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 5. júna do 16. júna 2017 v Ženeve Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17788/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 211/2017

8. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17937/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 212/2017

9. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18250/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 213/2017

10. Správa o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17785/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 214/2017

11. Odpoveď vlády Slovenskej republiky na stanovisko Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien zo 7. novembra 2016 vo veci sťažnosti č. 66/2014 proti Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18069/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 a 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 215/2017

12. Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18179/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 216/2017

13. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18248/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 217/2017

14. Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18247/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 218/2017

15. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18273/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 219/2017

16. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18267/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 220/2017

17. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18271/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 221/2017

18. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18270/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 222/2017

19. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18275/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 223/2017

20. Návrh na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17672/2017
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 224/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17872/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18082/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17450/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17749/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17613/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Záverečný účet kapitoly 24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17777/2017
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17722/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18234/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18246/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Návrh záverečného účtu kapitoly 18 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18189/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18017/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18042/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

m. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17871/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17719/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Návrh Záverečného účtu kapitoly 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18107/2017
Predkladá: vedúci Kancelárie prezidenta SR
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17393/2017
Predkladá: vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

q. Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16429/2017
Predkladá: vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

r. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17108/2017
Predkladá: vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

s. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17015/2017
Predkladá: vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

t. Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17778/2017
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

u. Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17864/2017
Predkladá: generálny prokurátor
Materiál: Vzatý na vedomie

v. Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18149/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

w. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18081/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vzatý na vedomie

x. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17656/2017
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

y. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17906/2017
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie

z. Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17257/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Materiál: Vzatý na vedomie

aa. Návrh Záverečného účtu kapitoly 33 – Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17599/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

ab. Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17919/2017
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ac. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17764/2017
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ad. Návrh záverečného účtu za rok 2016 kapitoly 38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17983/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ae. Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18070/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

af. Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18018/2017
Predkladá: podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Materiál: Vzatý na vedomie

ag. Návrh záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16772/2017
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Vzatý na vedomie

ah. Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17126/2017
Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Materiál: Vzatý na vedomie

ai. Návrh záverečného účtu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18255/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

aj. Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18253/2017
Predkladá: predseda Slovenskej akadémie vied
Materiál: Vzatý na vedomie

ak. Informácia o 26. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18074/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

al. Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18043/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

an. Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17908/2017
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie